ผู้เข้าชมงาน

  • ผู้ผลิต / ผู้จัดหา / ผู้จัดจำหน่าย
  • ร้านค้าปลีกเฉพาะทาง / ผู้ค้าปลีกทั่วไป
  • ผู้ค้าส่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิชาการ / นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตในน้ำ
  • ตัวแทนขนส่งสินค้า / /สายการบินที่เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง
  • หน่วยงานภาครัฐบาล / /สมาคม
  • นักออกแบบตกแต่งภายในอาคาร
  • เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
  • ผู้ชื่นชอบสัตว์น้ำสวยงามหรือพรรณไม้น้ำ