ประโยชน์ที่ผู้จัดแสดงจะได้รับจาก Fishkeeping, Aquatic & Aquarium World  มีดังนี้

 • เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อที่ตรงตามเป้าหมาย
 • เสริมสร้างพลังการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ได้นำเสนอสินค้าและบริการแบบตัวต่อตัวอย่างเต็มที่
 • โอกาสในการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือบริการใหม่
 • เสริมสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 • ได้พบปะและสร้างเครือข่ายในตลาดสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
 • มีโอกาสได้รับรู้ถึงกระแสตอบรับอันมีค่าจากลูกค้าเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจต่อไป
 • ช่วยให้คุณอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆจากกลุ่มลูกค้าโดยตรง
 • ล้างสต็อกสินค้า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้ขยายโอกาสทางธุรกิจและแสดงนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับสัตว์น้ำสวยงาม พรรณไม้น้ำและเทคโนโลยีแบบครบวงจร
 • เพื่อเป็นงานที่สร้างความบันเทิงและกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้รักสัตว์น้ำ
 • เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงดูสัตว์น้ำสวยงามอย่างถูกวิธี
 • เพื่อเป็นเวทีสำหรับการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม
 • เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้เชิงธุรกิจสำหรับการเพาะเลี้ยงและส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เป็นประเทศผู้นำด้านการผลิตสัตว์น้ำ
 • เพื่อยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงของไทยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการประมง
 • เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ตลาดสัตว์น้ำสวยงาม
 • เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นงานอดิเรกที่ยั่งยืน

ประเภทสินค้า

สัตว์น้ำ

 • ปลาและสัตว์น้ำ
 • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
 • สัตว์เลี้อยคลาน


พรรณไม้น้ำ สวนใต้น้ำ สวนขวด

 • สวนขวดหรือภาชนะ
 • ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์การป้องกันพรรณไม้น้ำ
 • พรรณไม้น้ำ
 • เครื่องประดับตกแต่งสวนขวด


อควาเรียม อุปกรณ์ เครืองมือ อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา

 • อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา
 • ระบบไฟตกแต่ง
 • อุปกรณ์การกรอง


การบริหารจัดการน้ำสะอาด

 • ถังเก็บน้ำ
 • เครื่องเติมอากาศ เครื่องกรองน้ำ ปั๊มน้ำ
 • เครื่องมือวัดปริมาณสารเคมีในน้ำ
 • เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องควบคุมถังเก็บน้ำ
 • อุปกรณ์การบำบัดน้ำ

การบริหารจัดการน้ำเค็มและปะการังเทียม

 • สารเคมี ผลิตภัณฑ์ทดสอบน้ำ ผลิตภัณฑ์ดูแลน้ำเค็ม เกลือ ชุดทดสอบ
 • ปะการังเทียม


ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษา

 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและบำรุงรักษา
 • ผู้ให้บริการการบำรุงรักษาและดูแลอควาเรียม เทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ
 • ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ อาหารปะการัง
 • วัตถุดิบการผลิต
 • ระบบและเทคโนโลยีการผลิต
 • ระบบการเก็บรักษา
 • ระบบการทำความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีด้านการบรรจุภัณฑ์


สวนและบ่อ

 • พรรณไม้น้ำในบ่อน้ำ
 • เครื่องประดับตกแต่งบ่อ
 • บ่อแยกพักน้ำ
 • น้ำพุ
 • ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์การป้องกันพรรณไม้น้ำ
 • พรรณไม้ในสวน ดอกไม้
 • ระบบกรองน้ำ ปั๊มน้ำ
 • หินประดับและกรวด
 • เซรามิคตกแต่งสวน
 • ผู้ให้บริการการดูแลบ่อน้ำและตกแต่งสวน

บูธแสดงสินค้า

พื้นที่เปล่า
ขนาดขั้นต่ำ 18 sq m.

คูหามาตรฐาน
พื้นที่ขั้นต่ำ 4 ตารางเมตร สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
พื้นที่ขั้นต่ำ 9 ตารางเมตร สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าทั่วไป
คูหามาตรฐานประกอบไปด้วย :
ผนังสูง 2.5 เมตร, ป้ายชื่อ, พรม,
หลอดไฟ 1 หลอด, ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด, โต๊ะ 1 ตัว,
เก้าอี้ 2 ตัว ถังขยะ 1 ใบ

คูหาหัวมุม